Uslovi korišćenja

Naslovna » Uslovi korišćenja

Sajt predstavlja skup statičnih i dinamičkih informativnih i obrazovnih sadržaja odnosno veza ka spoljnim informativnim obrazovnim sadržajima, mogućnost interakcije između korisnika i predstavnika Udruženja, korisnika i drugih korisnika ili posetilaca Sajta, sve sa ciljem za pojedinačnim i kolektivnim intelektualnim i poslovnim razvojem te popularizacijom kulturnih normi za koje se Udruženje zalaže (posvećenost, nezavisnost, poštenje, solidarnost, delotvornost, smelost, otvorenost, rasuđivanje, preduzetnost). Da biste postali korisnik Sajta i Usluga koje se u okviru njega pružaju, potrebno je da otvorite nalog i registrujete se na Sajtu, kako bi vam bio omogućen pun pristup našim sadržajima. Registracijom preuzimate punu odgovornost za tačnost i potpunost registrovanih podataka, za korišćenje i kontrolu pristupa vašem nalogu, kao i za odgovarajuću zaštitu pristupnih podataka od neovlašćenog korišćenja od strane bilo kojih trećih lica. Skrećemo vam pažnju da je registracija pod lažnim ili tuđim imenom, ili unošenje drugih neistinitih ili nepotpunih podataka prilikom registracije ili korišćenja Sajta, protiv pravila korišćenja i može rezultirati trajnim ili privremenim ukidanjem privilegije pristupa Sajtu . Sve aktivnosti koje se preduzimaju sa vašeg naloga smatraćemo da su preduzete neposredno od strane vas, i nećemo biti odgovorni za bilo koju štetu koja bi mogla da nastupi usled vašeg propusta da preduzmete adekvatne sigurnosne mere u pogledu obezbeđenja pristupa vašem nalogu. U okviru Sajta registrovanim korisnicima su dostupne različite vrste edukativnih sadržaja i aktivnosti, uključujući između ostalog kurseve, obuke, predavanja, radionice, savetovanja, kao i međusobnu razmenu znanja i iskustava između pojedinačnih korisnika Sajta, kroz različite informativne, tekstualne, grafičke, audio i vizuelne sadržaje i komunikaciju između korisnika putem komunikacionih interfejsa dostupnih u okviru Sajta(„Sadržaj“). Sve prednosti korišćenja ovog Sajta, uključujući korišćenje obrazovnih materijala, rad sa karijernim i drugim savetnicima, mentorima i drugim korisnicima, su besplatne za krajnjeg korisnika koji na njoj nastupa kao fizičko lice. Zauzvrat, korisnik se obavezuje etički, ne i pravno, na određena pravila u ponašanju pri interakciji sa drugim korisnicima i odnos prema društvu u celini. Za početak, obavezuje se da će drugim korisnicima Sajta, ali i drugim članovima našeg društva u razumnoj meri i sa dobrom namerom pomagati na polju intelektualnog i poslovnog razvoja, bez da očekuje ništa zauzvrat od pojedinaca kojima pomaže osim da i ti pojedinci nastave ovaj pozitivni ciklus, sa natkrovljujućim ciljem kolektivnog društvenog napretka. Pored toga, obavezuje se na to da će u svom radu na Sajtu, bez obzira na to da li se informiše, ili uči i podučava, pristupati posvećeno. Obavezuje se na to da će u komunikaciji sa drugim korisnicima Sajta biti iskren i pošten, da će komunicirati otvoreno i direktno, da će razmišljati i postupati nezavisno i svojom voljom, da prihvata poziv da razmišlja i postupa smelo i preduzetno i da ne popularizuje malodušne i gubitničke načine razmišljanja i delovanja. Korisnik prihvata ova etička načela i prepušta upravnicima Sajta da u slučaju njihovog kršenja ili kršenja bilo kog drugog dela ovog Pravilnika donesu odluku o privremenoj ili trajnoj zabrani korišćenja Sajta bez obaveze na obrazloženje ovakve odluke