REDOVNI PREDAVAČI

prof.dr Viktorija Vučaj-Ćirilović
prof.dr Viktorija Vučaj-ĆirilovićRadiolog
prof.dr Viktorija Vučaj-Ćirilović je specijalista radiologije, supspecijalista onkologije.
Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1995. godine, a 2001. godine položila je specijalisticki ispit iz radiologije.
Magistarski rad je odbranila 2004. godine, a doktorsku disertaciju 2009. godine.
Viktorija Vučaj-Ćirilović je zaposlena na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, u zvanju redovnog profesora.
Od 1996 godine do 2015. godine, radila je u Kliničkom centru Vojvodine, a od oktobra 2015. godine u stalnom je radnom odnosu u Institutu za onkologiju Vojvodine- Centar za imaging dijagnostiku, na radnom mestu specijalista radiologije-šef odseka za dijagnostiku oboljenja dojki.
Član je Međunarodnog udruženja radiologa (ECR), Međunarodnog udruženja senologa (EUSOBI),kao i brojnih domaćih stručnih udruženja.
Podpredsednik je sekcije za radiologiju Srbije.
Osnivač je škole Kolor dopler ultrasonografije i predavač u školi kompjuterizovane tomografije, kao i škole za dijagnostiku dojke.
Prof. dr Viktorija Vučaj-Ćirilović se stručno i naučno usavršavala u Klinici Tenon, Univeziteta Pierre i Maria Curie u Parizu (2013) i na Univerzitetskoj klinici u Salzburgu (2006), kao i na brojnim kongresima u zemlji i inostranstvu.
Stručni konsultant je u Specijalnoj ginekološkoj bolnici “Genesis” iz Novog Sada.
Udata, majka dvoje dece.

Magdalena R.Radovic, MD,MSc, PhD, Primarius
Magdalena R.Radovic, MD,MSc, PhD, PrimariusRadiolog
Prim.dr sci.med Magdalena R. Radović, specijalista radiologije, rođena je 1973. godine u Kragujevcu.
Završila je Prvu kragujevačku gimnaziju 1992. godine kao nosilac Vukove diplome.
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završila je 1999. godine sa prosečnom ocenom 9,06 (devet i nula šest). Bila je stipendista Vlade Republike Srbije.
Specijalistički ispit iz radiologije položila je 2005. godine sa odličnim uspehom.
Magistrirala je 2014. godine, a doktorirala 2016.godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu iz oblasti dijagnostike bolesti dojke.
Zvanje Primarijus je stekla januara 2019.godine.
RADNO ISKUSTVO:
• Oko 20 godina iskustva na poslovima lekara, od toga više od 15 godina iskustva na poslovima specijaliste radiologije, dominantno iz oblasti dijagnostike dojki.
• Od decembra 1999. godine je radila u Kliničko bolničkom centru „ Bežanijska kosa“ u Beogradu u Dijagnostičkom imidžing centru, Odseku za dijagnostiku bolesti dojki
• Od decembra 2016.godine je radila u Opštoj bolnici „Euromedik“ u Beogradu.
• Od 31.08.2020. je zaposlena u Opštoj bolnici „Belmedic“ u Beogradu.
Strucno se usavršavala u najznačajnijim senoloskim centrima Evrope.
Autor je i koautor velikog broja stručnih i naučnih radova objavljenih u domacim i međunarodnim stručnim časopisima
Autor više radova prezentovanih na domaćim i međunarodnim simpozijumima i kongresima
Predavač po pozivu na simpozijumima I kursevima iz oblasti dijagnostike dojki.
Poseduje aktivno znanje engleskog jezika.
Član je strukovnih organizacija: Radiološke sekcije Srpskog lekarskog društva, Evropskog udruženja radiologa, EUSOBI i Srpskog senološkog društva.
Pim.dr sci.med Magdalena Radović se svakodnevno bavi :
– dijagnostikom dojke (mamografija, ultrazvuk i elastografija, MR pregledi, interventne procedure-punkcije, biopsije pod ultrazvučnom kontrolom (biopsija širokom iglom-„core“biopsija, CNB i vakuum-asistirana biopsija, VAB))
– ultrazvučnim pregledima (štitasta žlezda, abdomen),
-Punkcijama štitaste žlezde i limfnih nodusa
-Član je i Konzilijuma za dojku Ustanove u kojoj radi.

Prim. dr Miloš Počekovac
Prim. dr Miloš PočekovacSpecijalista opšte hirurgije, subspecijalista onkologije
Rak dojke je najčešći zloćudni tumor kod žena u Srbiji. Godišnje se 4600 žena razboli i nažalost 1600 umre od ove bolesti. Najbolji način za borbu protiv te bolesti je preventiva. Kakvi pregledi se preporučuju? Kada i gde ih obaviti? Šta su glavne preporuke za žene koje prolaze kroz proces lečenja? Šta je sve važno za uspešan oporavak? Koji su najčešći dobroćudni tumori i da li se i u tim slučajevima preporučuje hiruško lečenje?

Gost Zdravstvene tribine je dr Miloš Počekovac, specijalista opšte hirurgije i subspecijalista onkologije u Kliničko bolničkom centru „Doktor Dragiša Mišović – Dedinje“.

Miloš Počekovac rođen 22.8.1973. u Kruševcu.

Završio Medicinski fakultet u Beogradu 2000.godine.

Obavezni staž obavio u Kruševcu i u Beogradu u KBC „dr Dragiša Mišović“ 2001-2002. godine.

Specijalizacija opšte hirurgije 2002-2007.godine.

Zaposlen na neodređeno od 2004.godine na odeljenju endokrine hirurgije KBC „dr Dragiša Mišović“.

Usavršavanje iz oblasti hirurgije dojke na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije 2011-2012. godine.

Završio kurs iz oblasti ultrazvuka dojke.

Subspecijalizacija iz oblasti onkologije 2012-2013. godine.

Odbrana subspecijalističkog rada na temu „Poštedne operacije raka dojke u regionalnom centru u Kruševcu u poređenju sa modifikovanom radikalnom operacijom“. 2013. god.

Na poziv Ministarstva zdravlja i grada Čikaga prisustvovao svetskom kongresu iz oblasti hirurgije dojke: The 19th Lynn Sage Breast Cancer Symposium,Chicago, Illinois, USA, 2017.

Autor knjige „ATLAS HIRURGIJE TUMORA DOJKE“ – Miloš Počekovac Naučna KMD 2014.

Autor knjige „FIBROADENOMI I CISTE DOJKE“ – Miloš Počekovac, Sava Stajić Naučna KMD 2018.

Autor knjige „ATLAS ONKOPLASTIČNE HIRURGIJE DOJKE“ – Miloš Počekovac Naučna KMD 2018.

Koautor knjige „ATLAS RADIKALNIH OPERACIJA U GINEKOLOGIJI“- Elit medik 2003.

Koautor knjige „ATLAS GINEKOLOŠKIH OPERACIJA“ Petar Počekovac, Miloš Počekovac Naučna KMD 2014.

Knjiga u predštampi sa brojnim koautorima „BENIGNE LEZIJE DOJKE“

Knjiga u predštampi „ATLAS HIRURGIJE ŠTITASTE ŽLEZDE“

Knjiga u predštampi „ESTETSKA HIRURGIJE DOJKE“

Učestvovao kao predavač u okviru KME na brojnim predavanjima i kursevima iz oblasti hirurška dijagnostika i lečenje tumora dojki.

Zvanje primarijus stekao 2019. godine.

Dr sci. med. Marijana Milović-Kovačević
Dr sci. med. Marijana Milović-Kovačević Onkolog
Dr sci. med. Marijana Milović-Kovačević rođena je 1972. godine u Nišu.
Zaposlena je u službi Medikalne onkologije u okviru Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.
Dr sci. med. Marijana Milović-Kovačević – Profesionalne klasifikacije
Diploma Medicinskog fakulteta sa prosečnom ocenom 9.17; Univerzitet u Beogradu. 1997.
Magistarska teza »Praćenje nefrotoksičnog efekta različitih aminoglikozida u toku febrilne neutropenije
izazvane citotoksičnom terapijom» ; april 2004.g. Beograd
Specijalizacija iz interne medicine, jul 2005.g. Beograd
Doktorat PhD 2010.g. „Uticaj nivoa ekspresije ercc1 proteina na rezistenciju na platinske režime u
karcinomu ovarijuma“
Dr sci. med. Marijana Milović-Kovačević – Članstva
Član Kancerološke sekcije Srpskog lekarskog društva
Član Evropskog udruženja medicinskih onkologa-junior član
Član Balkanskog udruženja medicinskih onkologa-BUON od 2005.godine
Član Udruženja Medikalnih Onkologa Srbije-UMOS od 2006.godine
Član Udruženja za Ginekološku Onkologiju Srbije-UGOS od 2007.godine
Član Udruženja American Association for Cancer Research- od 2007
ZAPOSLENJE
Klinički lekar, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, od januara 1999.godine,
Lekar na specijalizaciji iz Interne Medicine od 2001.godine
Istraživač-pripravnik na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije od februara 2003.godine
Istraživač-saradnik na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije od juna 2004. godine
Magistar medicinskih nauka iz oblasti onkologije , april 2004. godine
Specijalista interne medicine, jul 2005. godine
Doktor nauka iz oblasti onkologije od decembra 2010

OBLAST INTERESOVANJA
Klinička onkologija karcinoma dojke i ginekologije
Suportivna terapija u medicinskoj onkologiji
Poznavanje jezika
Znanje engleskog jezika
Početni kurs francuskog jezika

Nenad Zujović
Nenad ZujovićFizioterapeut, vandredni predavač
Diplomirao na Visokoj Zdravstvenoj školi Strukovnih studija u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,26,na specijalisričkim studijama 9,58.
Svoja interesovanja nakon diplomiranja usmerio je na usavršavanje iz oblasti poremećaja limfnog sistema.
Sertifikovani Limfoterapeut – specijalista Manuelne limfne drenaže i Kompletne Dekongestivne terapije u lečenju limfedema.Svoje znanje je stekao na „Földi clinic,Europian Centre for Lymphedema Treatment,Hinterzarten/Germany.“ , „Original DR. Vodder Schule Walchsee/Austria“, „Jobst Institut/Germany“ .
Pored privatne prakse koja se bavi primenom limfne drenaže u terapijske,profilaktičke,kozmetičke svrhe, radi i kao nastavnik u „SMS – Sveti Vasilije Ostroški“.
Saradnik je privatne Bolnice za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju ( Bolnica Colić),kao i kuće za prodaju i promet kompresivne odeće (Medifit).
Vladislava Erak
Vladislava ErakNutricionista-dijetetičar, spec. javnog zdravlja, vanredni predavač
Po struci sam nutricionista-dijetetičar, specijalista javnog zdravlja, bavim se ishranom 5 godina u nazad.
Radim individualne dijete za sve kategorije pacijenata (deca, sportisti, pacijenti sa

različitim hroničnim nezaraznim bolestima, trudnice i dojilje), edukaciju pacijenata.

Fokus mi je na gojaznosti i osobama sa metaboličkim sindromom ( kompleksno oboljenje metabolizma koje uključuje: visceralnu gojaznost, rezistenciju na insulin, smanjenu toleranciju glukoze, hipertenziju, dislipidemiju )

Prof. dr Dragana Bogdanović Stojanović
Prof. dr Dragana Bogdanović Stojanović
Prof dr Dragana Bogdanovic Stojanovic -specijalista radiolog je zaposlena na institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici od 1.09.1995

Stricucno usavrsavanje je obavila u zemlji i inostranatvu , a trenurno je zaposlena na Medicinksom fakultetu u Novom Sadu na katedri za radiologiju.

Osnivac je i sef edukacionog tima u Skoli za dojagnostiku dojke i predstavnik je Srbije u EUSOBI-u (Evropsko Udruzenje za imidzing dojke )

Popunite online prijavu

Online prijava