Viktorija Vučaj-Ćirilović

Prof.dr Viktorija Vučaj-Ćirilović je specijalista radiologije, supspecijalista onkologije. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1995. godine, a 2001. godine položila je specijalisticki ispit iz radiologije. Magistarski rad je odbranila 2004. godine, a doktorsku disertaciju 2009. godine. Viktorija Vučaj-Ćirilović je zaposlena na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, u zvanju redovnog profesora. Od 1996 godine do 2015. godine, radila je u Kliničkom centru Vojvodine, a od oktobra 2015. godine u stalnom je radnom odnosu u Institutu za onkologiju Vojvodine- Centar za imaging dijagnostiku, na radnom mestu specijalista radiologije-šef odseka za dijagnostiku oboljenja dojki. Član je Međunarodnog udruženja radiologa (ECR), Međunarodnog udruženja senologa (EUSOBI),kao i brojnih domaćih stručnih udruženja. Podpredsednik je sekcije za radiologiju Srbije. Osnivač je škole Kolor dopler ultrasonografije i predavač u školi kompjuterizovane tomografije, kao i škole za dijagnostiku dojke. Prof. dr Viktorija Vučaj-Ćirilović se stručno i naučno usavršavala u Klinici Tenon, Univeziteta Pierre i Maria Curie u Parizu (2013) i na Univerzitetskoj klinici u Salzburgu (2006), kao i na brojnim kongresima u zemlji i inostranstvu. Stručni konsultant je u Specijalnoj ginekološkoj bolnici “Genesis” iz Novog Sada. Udata, majka dvoje dece.