Nenad Zujović

Diplomirao na Visokoj Zdravstvenoj školi Strukovnih studija u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,26,na specijalisričkim studijama 9,58. Svoja interesovanja nakon diplomiranja usmerio je na usavršavanje iz oblasti poremećaja limfnog sistema. Sertifikovani Limfoterapeut – specijalista Manuelne limfne drenaže i Kompletne Dekongestivne terapije u lečenju limfedema.Svoje znanje je stekao na „Földi clinic,Europian Centre for Lymphedema Treatment,Hinterzarten/Germany.“ , „Original DR. Vodder Schule Walchsee/Austria“, „Jobst Institut/Germany“ . Pored privatne prakse koja se bavi primenom limfne drenaže u terapijske,profilaktičke,kozmetičke svrhe, radi i kao nastavnik u „SMS – Sveti Vasilije Ostroški“.
Saradnik je privatne Bolnice za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju ( Bolnica Colić),kao i kuće za prodaju i promet kompresivne odeće (Medifit)