Bel Medic, kao prijatelj udruženja Žena uz ženu,  daje gratis  članicama 3 mamografije na Hologic 3D mamografu najnovije generacije I 5 UZ dojki koje će raditi Prim dr sci med. Magdalena Radović